Kokomo High School

Kokomo High School

Location: Kokomo, IN  46902