New Albany Senior High School

New Albany Senior High School

Location: New Albany, IN